Dyfeisiau Monitro Ffiws

  • Fuse monitoring devices

    Dyfeisiau monitro ffiws

    Mae'n cynnwys y rhannau canlynol: 1. Ymosodwr toddi, 2. Newid switsh meicro (gydag un cyswllt agos arferol ac un cyswllt agored arferol), 3. Sylfaen ar gyfer yr ymosodwr a'r switsh. Mae dyfeisiau monitro ffiws fel arfer yn gyfochrog o dan y sgriwiau cau caead ar bennau'r ffiws. Pan fydd y ffiws yn torri, mae'r pin trawiadol yn tarddu o'r ymosodwr, y microswitch yn gwthio ac yn anfon signal allan neu'n torri cylched i lawr. Yna gellir addasu'r pellter rhwng y ddau ben cau mewn ystod benodol ar gyfer cyfochrog â ffiwsiau â gwahanol uchderau.